First Image
Second Image

Ydesign

לקוח: יעל רוזן
תאריך: סמפטמבר 15, 2010

אתר זה עוצב ע"י בעלת הסטודיו (יעל רוזן). כדי לענות על צרכיה של יעל היינו צריכים להתאים תבנית של ג'ומלה יחד עם שילוב של לוגיסטיקה PHP המבוסס על ממשק ניהול אשר הותאם למסגרת טכנולוגית ג'ומלה. אתר זה כולל שלוש תבניות שונות המיוחדות בעיצובן, דף הבית, דף תוכן ודף גלריה. על מנת להשיג מטרה זו במינימום זמן ותכנות, יצרנו בעזרת חשיבה לוגיסטית נכונה, תבנית אחת בודדת המכילה את שלושת העיצובים.