First Image
Second Image
Third Image
Third Image

The Cube

לקוח: Anymation
תאריך: מרץ 28, 2010

בעבר האתר התבסס על טכנולוגית פלאש, אולם לאור עצתנו הוסב האתר ל HTML עם מערכת ניהול תוכן של ג'ומלה אשר מציעה הכנסת תכנים ועריכה עצמית. בנוסף החלטנו לשלב את סרטי וקטעי הוידיאו של החברה באמצאות Youtube, כך הוידיאוים של החברה מקודמים יותר וכך גם האתר מקודם יותר, בנוסף לזאת חסכנו לחברה בעלויות של שרת וידאו וקידוד הסרטונים. כמו כן יצרנו גלריה המציגה פרויקטים שהופקו ע"י החברה.