First Image
Second Image

ישראליפט

לקוח: דיגיטל גורו
תאריך: ינואר 19, 2010

ישראליפט הינה חברה מובילה בתחום מעליות ומדרגות נעות. ישראליפט דרשו אתר מודרני עבודת "עסק-אל-עסק" (B2B). במסגרת הקמת האתר העיצוב נעשה ע"י גיא לב בעוד שהתכנות נעשה על ידינו. באמצעות מערכת ניהול התוכן ג'ומלה, הצלחנו לשלב, לא רק את המידע העסקי שלהם, אלא גם את גלריית המוצרים וכן טפסים מקוונים אשר מספקים תשובות ופניות המתאימות לכל צרכי הלקוחות.